[zaloguj się]

ROZBACZNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

G sg rozbaczności.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Rozsądek:
Zwrot: »[w czym] mieć rozbaczność«: Aż Krol dla wielkiey żáłośći/ Nic wtym niemiał rozbácżnośći. A nátychmiaſt Hermipowi/ [...] przykazał/ By Ezopá zábić kazał. BierEz F3.

Synonimy: rozeznanie, rozmysł, rozsądek, roztropność, rozum.

KW, (LWil)