[zaloguj się]

NIEPODDŹWIGNIONY (1) part praet pass pf

Fleksja

D sg m niepoddźwignion(e)mu.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Którego nie da się unieść, podźwignąć:
Wyrażenie: »upadek niepoddźwigniony« = upadek, z którego nie można się podnieść, ostateczny: Będźieſz [Boże] odwłaczał Zborowi zdrádnemu/ Przyść k vpadkowi niepoddźwignionemu? SzarzRyt B.

Cf PODDŹWIGNĄĆ

AW