[zaloguj się]

[NIEPRZEŚPIAŁOŚĆ sb f

Fleksja

A sg nieprześpi(a)łość.

stp, Cn, Linde brak.

Istnienie w czymś jakiejś wady, niedoskonałość: Imperfectum (nÿeprzeſ:) meum viderunt oculi tui [Vulg Ps 138/16] Glosy I nr 86/6.

Synonimy: niedoskonałość, niedostatek, ułomność.

Cf NIEPRZEŚPIANOŚĆ]

FP