[zaloguj się]

[NIESTAWIENIE sb n

Tekst nie oznacza pochyleń; pierwsze e oraz a prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz stawienie).

Fleksja
sg
G niestawieni(a)
A niestawieni(e)

sg G niestawieni(a).A niestawieni(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Niedostarczenie [czego]: Mają pp. posłowie solicytować K.J.M., aby soli do Bydgoszczy według konstytucyjej na każdy rok pod liczbą spuszczono, a in defectu niestawienia jej zupełnie, wolno będzie żupnika rukiego każdemu szlachcicowi pozwać na trybunał AktaSejmikPozn 1597/200.

niestawienie dokąd: Pp. posłowie naszy instygować na p. żupnika ruskiego mają i starać się, żeby o niewydanie i niestawienie do Bydgoszczy soli sub privationem officii podpadł i według konstytucyjej dawne peny odłożył AktaSejmikPozn 1598/209.

Cf STAWIENIE]

FP