[zaloguj się]

NIESTAWOWY (1) ai

Fleksja

N sg f niestawowå.

stp, Cn, Linde brak.

Nieprzystosowany do życia w wodzie stojącej: Inſzé Ryby ſadzałem ſam doſyć do Stáwu/ Cérty/ Łoſośie/ Pſtrągi/ etcet. Iż to Rybá nie Stáwowa/ Tedy też w Stáwie trwáć nie chce. Strum Q2.

Cf STAWOWY

KK