[zaloguj się]

NIEWYPOLEROWANY (5) part praet pass pf

W pisowni łącznej (4), w rozłącznej (1).

Oba e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz polerować); a jasne.

Fleksja
sg
mNniewypolerowany fN nNniewypolerowan(e
G Gniewypolerowan(e)j G

sg m N niewypolerowany (2).f G niewypolerowan(e)j (1).n N niewypolerowan(e) (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. wypolerować.

Którego powierzchnia nie została wygładzona przez tarcie, szorstki; impolitus, non perpolitus, rudis Calep; illaboratus, inelaboratus, infabricatus, schedius Cn (5): Impolitus, Rudis, non perpolitus – Hie [!] wipolerowany. Calep 512b, 930b.

W porównaniach (2): ták proſto yeſt ich cżłowyecżeńſtwo by nyewypolerowáne zwiercyádło GliczKsiąż H4v; CzechEp 233.

Szereg: »niewypolerowany bez glancu« (1): iáko bywá złoto niewypolerowáne bez gláncu CzechEp 233.
W przen [czym] (1): Ztej tobie miłośći/ ácż ieſzcże duchem doſkonáłośći niewypolerowáney przychodziło/ iżeś nierad ſłyſzał o męce y krzyżu Chrjſtuſa Páná twego SkarŻyw 598.

Synonim: gruby.

Cf WYPOLEROWANY

JB