[zaloguj się]

[ROZDOBRZYĆ SIĘ vb pf

Fleksja

3 sg fut rozdobrzy się.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Rozradować się; w przen:
Fraza: »rozdobrzy się serce«: Y rzekł oćiec (oney) dźiewki do onego mężá/ Rácż proſzę (ćię) nocowáć á bądz weſoł (marg) Wł/ że ſię rozdobrzy ſerce twoie [bonum sit cor tuum] (–) BudBib Iudic 19/6 (Linde).

Synonim: rozradować się.

Formacje współrdzenne cf DOBRZEĆ (Errata).]

KW, (LWil)