[zaloguj się]

OBLICZENIE (1) sb n

Fleksja

N sg oblicz(e)ni(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Ustalenie ilości [kogo]: Obliczenie tych kthorzy ſię wroćili z niewoley Bábilońſkiey. Pierwſze Kśięgi Kroniki. Liſt. 224. BibRadz I 224a marg.

Synonimy: oblik, obrachowanie.

Cf OBLICZYĆ

DJ