[zaloguj się]

ODINĄD (1) av

o prawdopodobnie jasne (tak w od-).

stp, Cn, Linde brak.

Z innego bliżej nieokreślonego miejsca, skądinąd: Thak yſz koſzdi thowarziſſz albo czeladnik Rzemieſła Rzeźniczego, ktory od ynąd prziwandruie, ma śie przodkiem listem Cechowim wiwieścz ListRzeź w. 25.

Cf SKĄDINĄD, ZINĄD

MM