[zaloguj się]

ROZKOCHANIE SIĘ (1) sb n

Fleksja

I sg rozkochani(e)m sie.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. rozkochać się.

Oddanie się z upodobaniem [w czym]: W tych tedy cnotach wyſzſzey miánowánych [mądrości, sprawiedliwości i męstwie]/ miłoſnik Oycżyzny roſkochywáć ſie ma [...]/ bo zá roſkochániem ſie w nich/ będzie náſládowcą thego wſzytkiego cżego ony potrzebuią Phil D2.

Cf ROZKOCHAĆ SIĘ

PP