[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
OJCOWSKI 590 ai też ojcewski (6), oćcowski a. occowski (6), ojczowski (2), otcowski (2), ojtcowski (1)