[zaloguj się]

[OŚMLETNI ai

ośmletni, ośmletny.

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w ośmnasty oraz letni).

Fleksja
sg
f A n Aośmletn(e)
Iośmletnią I

sg f I ośmletnią.n A ośmletn(e).

stp brak, Cn: ośmioletni, Linde XVII i XIX w.

Trwający osiem lat; octennis Cn: Co ia wſzytko y pracą ośmletnią/ nakład/ ſtáránie/ niewczáſzy/ y pożytkow właſnych dla poſpolitych wzgárdzánie/ y opuſzczánie Pánu Bogu Cenſori optimo/ y mądrym á bacznym zlecam StryjKron A5v; Bo tedyż ſię z nim/ Krolá Ferdynándá imieniem o ośmletne przymierze był zgodźił BusLic [1]v.

Cf OSMOLETNY]

TG