[zaloguj się]

ROZNIATA (1) sb f

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); oba a jasne.

Fleksja
sg
N rozniata
G rozniaty

sg [N rozniata.]G rozniaty.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Znaczenia
Konflikt:

W połączeniu szeregowym: Więc porządny boiownik/ nie dla tego leie Krew ludzką; nie dla tego ták ſrodze ſzáleie/ By woyná z woyny roſłá/ by nie było końcá Mordow/ płácżu/ rozniáty y krwáwego tańcá KlonWor 30.

[Szereg: »rozniata i rozruch«: [Eneasz] ſzedł z garſtką ludzi [...] chcąc ſie dowiedzieć coby to zá rozniáthá y zá rozruch był w mieſcie [Troi po wtargnięciu Greków] KlonPożar A3.]

RS