[zaloguj się]

PIEWANIE (1) sb n

Fleksja

I sg pi(e)wani(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Śpiewanie, śpiew:

W połączeniu szeregowym: Czemuś zá mą niewiádomośćią chćiał vćiec/ ániśmi tego oznaymił że bym ćie był odprowádził z weſelem/ z piewániem [możliwa też lekcja: z śpiewaniem; z ſpiewániem Leop 1577] [canticis]/ z Bębny y lutniámi? Leop Gen 31/27.

Synonimy: pienie, pieśń.

ES