[zaloguj się]

PIĘĆMIESIĘCZNY (1) ai

Fleksja

N sg m pięćmiesięczny.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Mający pięć miesięcy; quinquemestris Mącz, Cn: Quinquemestris, Pięć mięſięczny. Mącz 342d.

MN