[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PODDANY 2216 part też poddan (58) [tylko w znacz. I.]