[zaloguj się]

PODDYMKA (1) sb f

Fleksja

N sg poddymka.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Miech, skórzany przyrząd do podsycania ognia: Sufflatus, idem Sufflatorium, Poddimká Fachel in Bibliis tantum legitur Mącz 131a; [Volck Rrr2v].

Synonimy: fachel, miech, wachlarz.

Cf [DYMKA]

KW, MM