[zaloguj się]

ROZSĄDKOWY (1) ai

Fleksja

N sg m rozsądkowy.

stp, Cn, Linde brak.

Wyznaczony na sprawowanie sądów: Decretorius, Ponitur pro iudiciario, in quo scilicet iudicium ferri potest – Rozſątkowy, naznaczony. [...] ut Dies decretorius Calep 290b.

LW