[zaloguj się]

ROZSĄDZACZ (1) sb n

Fleksja

N sg rozsądzåcz.

stp, Cn, Linde brak.

Sędzia polubowny, rozjemca: Disceptator, Rei sententiaeque arbiter, iudex – Roziemca, rozſądzacz. Calep 328b.

Synonimy: arbiter, definitor, jednacz, kompromisarz, medyjator, oberman, rozeznawacz, rozeznawca, rozjemca, rozprawca, zgodziciel.

Cf ROZSĄDCA, ROZSĄDNIK

LW