[zaloguj się]

POŁMIESIĄC (1) sb m

połmiesiąc, [pułmiesiąc].

o prawdopodobnie pochylone, e jasne (tak w poł- oraz miesiąc).

Fleksja
sg pl
N pułmiesiące
G półmiesiąca
A półmiesiąc

sg G półmiesiąca.[A półmiesiąc.pl N pułmiesiące.]

stp, Cn, Linde brak.

Coś, co ma kształt półksiężyca lub sierpa księżyca:
a. O szyku bojowym: Niemcy z drzewámi/ álbo kopiámi drożonymi/ [...] do Tátarow przytárli/ Tátarowie záś zwykłym tańcem [rodzajem manewru wojskowego]/ á ná xtałt połmieſiącá zákrzywionym ſzykiem rozno ſie rozſtrzelili StryjKron 390; [Zatym Gedymin swoich w półmiesiąc zszykował StryjPocząt 233].
b. [Jakieś narzędzie introligatorskie: [z inwentarza introligatora] 4 hubie, 6 młotków, kołeczka 4, półmiesiące [rkp: pułmiessiacze] 3, nożyczki 3, cyrklów 5, deszczek 11 snopów InwMieszcz 1566 nr 127.]

MFr