[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
POWINOWATY 245 ai też powinnowaty (3), powinowat (17)