[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
RZĄDZICIELKA odsyłacz/wariant cf rzędzicielka