[zaloguj się]

PRZODKOWY (1) ai

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
pl
G przodkowych
inne formy
sg N - przodkowy

sg N przodkowy.[pl G przodkowych.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

1. [Taki, jak u przodka; anticus Cn: Mikołáy/ Jerzy/ iż ſie przyſtoynie rządźili [...]. Rozmnożył ie też był Bog/ w ſławie/ w máiętnośći/ Vdźieláiąc im tákże przodkowych zacnośći. LaurLament A3.]
2. Przewyższający inne (innych): Primores aliquando adiectivum est, ac valet idem quod summi vel extremi – Przednieiſzi, przotkowie [lege: przodkowy]. Calep 848a.

LW