[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
RZĘSZA odsyłacz/wariant do usunięcia - nieuznane za wariant, cf rzesza: ActReg 5v, 7