[zaloguj się]

RZYTEK (1) sb m

Fleksja

N sg rzytek.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie: Ptasi kuper: Uropygium – Wzitek [!], iaki wzatku u kokoſzi wydaſz. Calep 1143a.

Synonim: guzica.

DDJ