[zaloguj się]

RŻYSKO (6) sb n

rżysko (5), rzżysko (1); rżysko BartBydg, ZapMaz, JanNKar, JanNKarGórn; rżysko : rzżysko Mącz (1:1).

rż- (2), rz- (2), rzz- (1), rzż- (1), [rzrz-]; -y- (5), -i- (1).

o jasne.

Fleksja
sg
N rżysko
G rżyska
A rżysko
L rzżysku

sg N rżysko (4).[G rżyska.]A rżysko (1).L rzżysku (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Pole z pozostałościami po ściętym zbożu, ściernisko (2): Centipedia alias Scolopendra, Koſmáty robak ſto nóg máyący w rzżysku albo w trawie ſie chowáyący. Mącz 47d; [tęn [urzędnik] vibiia konie ze rżiska y pobiera do folwarku, tąm ze mussi mu dacz po grosu od kasdego konia KsięgiSądWiej 1571 nr 4602].
a. Po ścięciu żyta (1): Stipula, calamus frumenti, Słomá żytna/ źdźbło. Stipula item, Rżisko które zoſtáwa po ożęciu żytá. Mącz 416d.
2. Części źdźbeł zboża pozostałe po zżęciu, słoma, plewy;arista BartBydg; stipula, stramentum Cn (2): Arista, spica, klosz, rzyszko, etiam piscium, ost BartBydg 13b; viderunt stipulas alias rzysko confalcastrate avene. ZapMaz VII Z 22/562; [sloma abo gardlyna, zdzblo, Rzysko, Myrzva, pazdzyerze stipula ReuchlinBartBydg G6; Rzzysko, pleva, Sloma palea ReuchlinBartBydg y2, c7v; Stipula Stoppeln Mierzwá álbo Rzrzyſko ArtNom F5v].
*** Bez wystarczającego konstekstu (2): Czáſem téż oſobno [brzmi] /r/ oſobno, z/ iáko rze koń/ rżyſko. JanNKar F2v; Dla tegom to ŗ niewyklle vccynill/ izz r/ á z/ nie záwdy poſpollv in vocalem wchodzą/ iáko oto tv rzall konˆ/ rzzyſko/ bo tv /r/ oſobno ſwoi ma dˆwięk/ á z ſámo ad vocalem idˆie JanNKarGórn Hv.

Synonimy: 1. ściernisko; 2. mierzwa, plewa, ścierń.

PP, (AN)