[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
SABAJSKI 1 hasło do usunięcia; przymiotnik od nazwy własnej