[zaloguj się]

PYTLOWY (2) ai

o jasne.

Fleksja
sg
mNpytlowy nNpytlow(e)
G Gpytlow(e)go
A Apytlow(e)

sg m N pytlowy (1).n N pytlow(e) (1).[G pytlow(e)go.A pytlow(e).]

stp brak, Cn s.v. pytelnik, Linde XVIII w. s.v. pytel; poza tym w objaśnieniu s.v. pytelnik.

Przymiotnik odpytel” ‘sito do przesiewania mąki (2):
α. [W funkcji rzeczownika: »pytlowe« = opłata dla młynarza za pytlowanie mąki: LustrKrak I 11; pytlowe, którego nam nie powiedziano, uczyni do roku zł 50 LustrRaw 8, 155; pytlowego od pierkarczów fl. 7/29 LustrRus II 159; LustrSand 294.]
a. Służący do przesiewania mąki (1): Incerniculum, Rzeſzoto/ śyto/ álbo pytlowy ſák. Mącz 49b.
[Wyrażenie: »młyn pytlowy«: Młyn trzeci pytlowy [...], do którego przybudowany dwie kole, na których mąkę pytlują LustrPom 168.]
b. Służący do mąki (1): Farinarium, Mączna skrziniá/ Koryto pitlowe Mącz 118a.

Cf [PYTELNE]

KW