[zaloguj się]
ROZSĄDNOŚĆ  Cn; Linde XVII w. (z Cn).

Cf ROZSĄDEK