[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 4344

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
RZEŻĄCZKA 1
RZEŻEWIE 4
RZEŻEWNY 1
RZEŻUCHA 53
RZEŻUCHOWY 1
RZEŻUSZANY 4
RZEŻUSZKA 1
RZEŻUSZNY 2
RZEŻUSZYCA 1
RZEŻYCHA odsyłacz słownikowy cf rzeżucha
RZEŻYCIEL słownikowe Cn, Linde (z Cn)
RZEŻYKAMIENIK odsyłacz/wariant 1 cf rzeżykamiennik
RZEŻYKAMIENNIK 2 korekta lekcji, wcześniej: rzezikamiennik
[RZEŻYKAMIEŃ]
RZEŻYMIESZEK 3
[RZĘD] odsyłacz/wariant cf rząd
RZĘDEM odsyłacz/wariant nie znaleziono w materiale postaci zleksykalizowanych (av), cf rząd: I w funkcji okolicznika sposobu »rzędem«
RZĘDNY odsyłacz/wariant cf rządny
[RZĘDOCHA] odsyłacz/wariant cf rzędziocha
RZĘDOWNY 1
[RZĘDOWY] odsyłacz/wariant cf rządowy
RZĘDZICHA 1
RZĘDZICIEL 26 też rządziciel (11)
RZĘDZICIELKA 11 też rządzicielka (4)
RZĘDZIĆ odsyłacz/wariant cf rządzić
RZĘDZIĆ SIĘ odsyłacz/wariant cf rządzić się
RZĘDZIOCHA 1
RZĘMIĘSŁO odsyłacz/wariant wariant nieodnaleziony w materiale, cf rzemięsło
RZĘSA odsyłacz/wariant cf rząsa
RZĘSISTY 3
RZĘSZA odsyłacz/wariant do usunięcia - nieuznane za wariant, cf rzesza: ActReg 5v, 7
RZĘZIĆ odsyłacz słownikowy cf rzężeć
RZĘŻEĆ 2
RZĘŻENIE słownikowe Sł stp
RZKĄC odsyłacz/wariant cf rzec; nieuznane za hasłowe skostniałe formy part praes act: nierzkąc, nierzkąć