[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 4344

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[RZYCZNY] odsyłacz/wariant cf 2. rzeczny
RZYĆ 39
[RZYGACZ] 0
RZYGACZKA 1
RZYGAĆ 16
RZYGAĆ SIĘ 1 hasło do usunięcia, cf rzygać - impers
[RZYGAJĄCY]
RZYGANIE 21
[RZYGAWIEC] 0
RZYGLIWY słownikowe Cn, Linde (z Cn)
RZYGNĄĆ 3
RZYKA odsyłacz/wariant cf rzeka
RZYMIANIN 1423
RZYMSKI 2723
RZYMSZCZYK 1
RZYSTEK odsyłacz słownikowy cf rystek
RZYSZA odsyłacz/wariant 1 cf rzesza
RZYŚĆCA słownikowe Sł stp
RZYTEK 1
[RZYTKA] 0
[RZYTNY] 0
RZYWNIK słownikowe Sł stp
RZYZA słownikowe Sł stp
[RZYŹ] odsyłacz/wariant cf rzeź
RZZAĆ odsyłacz/wariant 1 vb impf cf rzać
[RZŻAĆ] odsyłacz/wariant vb impf cf rzać
[RZŻANIE] odsyłacz/wariant cf rzanie
RZŻANY odsyłacz/wariant cf rżany
[RZŻĄCY] odsyłacz/wariant cf rzący
[RZŻENIE] sb n
RZŻYSKO odsyłacz/wariant 1 cf rżysko
RŻAĆ odsyłacz słownikowy cf rzać
RŻANIE odsyłacz/wariant cf rzanie
[RŻANNY] odsyłacz/wariant ai cf rżany
RŻANY 21 też rzżany, [rżanny]