[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 5520

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
KWASKOWATY słownikowe Cn
KWASKOWY 3 ai
[KWAST] 0 sb
KWASZENIE słownikowe Cn
KWASZENINA 2 sb
KWASZONY 13 part
KWAŚNE odsyłacz/wariant cf kwaśny
KWAŚNI odsyłacz/wariant cf kwaśny
[KWAŚNIAŁY] BzowRoż 54
KWAŚNIEĆ 9 vb
KWAŚNIUSIEŃKI 1 ai
KWAŚNO 13 av
[KWAŚNOJUCHY] 0 ai
KWAŚNOŚĆ 14 sb
KWAŚNY 138 ai też kwaśni (1); też kwaśne (w funkcji sb)
KWATER 3 sb
KWATERA 2 sb też [kwatyra]
KWATERECZKA 1 sb
KWATERKA 3 sb też [kwatyrka]
[KWATERKOWY] 0 ai
KWATERN 1 sb
(KWATERNICZY) prawdopodobne cf [kwaternik]
[KWATERNIK] 0 sb
[KWATRYNA] 0 sb
[KWATYRA] odsyłacz/wariant cf kwatera
[KWATYRKA] odsyłacz/wariant cf kwaterka
KWCICIEŃ (?) słownikowe Sł stp
KWERELE 4 sb pl t
[KWERES]
KWEST 7 sb też [kwiest]
KWESTOR 2 sb
KWESTYJA 47 sb też kwiestyja (2)
KWIAT 298 sb
KWIATECZEK 27 sb
KWIATECZNY 1 ai