[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 618

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
IŚCOWY odsyłacz słownikowy cf iśćcowy
IŚĆ 7724 vb
[IŚĆ SIĘ] 0 ListyZygmAug 1562/403
IŚĆCOWE słownikowe Sł stp
IŚĆCOWY słownikowe Sł stp
IŚĆNOŚĆNY (?) słownikowe Sł stp
ITEM 0 pt
[ITERACYJA] 0 sb
(ITEROWAĆ) prawdopodobne cf iterowanie
ITEROWANIE 1 sb
ITROCEL słownikowe Sł stp
IWA 2 sb
[IWANOWSKI]
[IWIN] 0 ai
IWINA 1 sb
[IWINKA] 0 sb
[IWINKOWY] 0 ai
[IWINY] odsyłacz/wariant cf iwin
IZA 25 pt
IZAĆ 1 pt
[IZALE]
IZALI 865 pt też iżali (12)
IZALIŻ 13 pt
IZAŻ 353 pt też iżaż (7)
IZAŻLI 2 pt
IZBA 113 sb też izdba (25), zba (1), [izdzba]
[IZBEDKA] odsyłacz/wariant cf izdebka
IZBICA 15 sb też izdbica (1), [iźdźbica]
[IZBISKO] 0 sb
IZDBA odsyłacz/wariant cf izba
IZDBICA odsyłacz/wariant cf izbica
[IZDEBCZANY]
IZDEBKA 14 sb też zdebka (1), [izbedka]
IZDEBNY 1 ai
[IZDZBA] odsyłacz/wariant cf izba; LustrSand 181