[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3138

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[CAŁONOCNY] 0 ai
CAŁOPALENIE 78 sb
CAŁOPALIĆ słownikowe Cn
CAŁOPALON 5 part albo całopalony
CAŁOPALONY odsyłacz/wariant cf całopalon
CAŁOSPALENIE 1 sb
CAŁOSPALON 2 part albo całospalony
CAŁOSPALONY odsyłacz/wariant cf całospalon
CAŁOŚĆ 187 sb
CAŁOWAĆ 224 vb też całuwać (2)
CAŁOWAĆ SIĘ 4 vb
CAŁOWAN odsyłacz/wariant cf całowany
[CAŁOWANEK]
CAŁOWANIE 28 sb też cołowanie (1)
CAŁOWANY 3 part też całowan (1), całowany a. całowan (1)
CAŁOWICIE 3 av
[CAŁOWITOŚĆ]
CAŁOWITY 3 ai też cylowity (2)
2. CAŁOWNIK słownikowe Cn (od całowanie)
1. [CAŁOWNIK] 0 sb = kupiec
[CAŁOWYWAĆ]
[CAŁOZEGAR]
[CAŁUJ MIĘ] 0 =nazwa rośliny; Rost II nr 6373
CAŁUJĄCY 1 part
CAŁUN 1 sb
CAŁUNA 1 sb
[CAŁUNOWE] 0 sb
CAŁUWAĆ odsyłacz/wariant cf całować
CAŁY 1274 ai też cał (209)
CAM odsyłacz/wariant cf cham
[CAMBR] odsyłacz/wariant cf cząbr; Cresc 1571 196
[CAMR] odsyłacz/wariant cf camra
[CAMRA] 0 sb albo camr; cf też [czemra], [czembr], [cembra]
[CAMROWINA] odsyłacz/wariant cf cembrowina
CAN odsyłacz/wariant cf cham