[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 851

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŁUPION 5 ai też łupiony a. łupion (2)
ŁUPIONY odsyłacz/wariant cf łupion
ŁUPIPSZCZOŁA 1 sb
ŁUPISKORA 1 sb
ŁUPISTY 1 ai
ŁUPNY 1 ai
ŁUPOWY słownikowe Cn
ŁUSK słownikowe Sł stp
ŁUSKA 97 sb
ŁUSKAĆ 3 vb
ŁUSKATY 2 ai
ŁUSKAWY słownikowe Cn
ŁUSKINIA 2 +[WarszWenec H]
[ŁUSKNY] 0 sb
[ŁUSKONOŚNY]
[ŁUSKOT] 0 ai
ŁUSKOWATO słownikowe Cn
[ŁUSKOWATY] 0 ai
[ŁUSZCZ]
ŁUSZCZANY 1 ai
[ŁUSZCZASTY] 0 ai
ŁUSZCZYBOCHENEK 1 sb
(ŁUSZCZYĆ) prawdopodobne cf łuszczybochenek
ŁUSZCZYNA 26 sb
ŁUSZCZYSTY 1 ai
(ŁUT) prawdopodobne cf łot
[ŁUŻASTY]
ŁUŻNIK słownikowe Cn
1. [ŁUŻNY] 0 ai od ług (=miejsce podmokłe)
2. ŁUŻNY słownikowe Cn
ŁUŻOWY 1 ai
ŁUŻYNA 1 sb
ŁUŻYNY słownikowe Cn
[ŁUŻYSKO] 0 sb
ŁYCZAK 3 sb