[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7902

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
NOWANJELIK 10 sb też nowoewanjelik (1)
NOWAWIAREK słownikowe Sł stp
NOWAWIEREK (?) odsyłacz słownikowy cf nowawiarek
[NOWELA]
NOWEMBER 5 sb
[NOWEMBRYJUSZ]
[NOWIC] 0 sb
[NOWICYJA] 0 sb
NOWICYJUS odsyłacz/wariant cf nowicyjusz
[NOWICYJUSTWO]
NOWICYJUSZ 2 sb też nowicyjusz (1)
[NOWICYJUSZKA] 0 sb
[NOWIEŃ]
NOWINA 467 sb
NOWINIARZ 1 sb
NOWINKA 33 sb
[NOWINNE] 0 sb
(NOWINNY) prawdopodobne
[NOWINOWAĆ]
NOWIUCHNY 2 ai
NOWIUCZKI 1 ai
NOWIUSIEŃKI 1 ai
NOWIUTKI 1 ai
NOWO 225 av
NOWOARYJAN odsyłacz/wariant cf nowoaryjanin
NOWOARYJANIN 1 sb albo nowoaryjan
NOWOCHRZCENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
[NOWOCHRZCZENIE]
NOWOCHRZCZENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
NOWOCHRZCZEŃSKI odsyłacz/wariant cf nowokrzczeński
NOWOCHRZCZONY 3 part
(NOWOCHRZEŚCIJANIN) prawdopodobne cf nowokrześcijanin
NOWOCZYNNY 1 ai
[NOWOĆ] 0 sb
NOWOEWANJELICKI 1 ai