[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 8051

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
OZDOBNIE 40 av
[OZDOBNO]
OZDOBNOŚĆ 9 sb
OZDOBNY 146 ai też ozdobien (1)
[OZDOWNIA] 0 sb
[OZDOWNICA] 0 sb
[OZDOWNY] 0 ai
OZDOWY 1 ai
OZDRAWIACI odsyłacz/wariant cf ozdrawiać
OZDRAWIAĆ 5 vb też ozdrowiać (1)
OZDROWIAĆ odsyłacz/wariant cf ozdrawiać
[OZDROWIAŁY]
OZDROWIĆ 1 vb
OZDROWIEĆ 48 vb
OZDROWIENIE 2 sb
OZDRZAŁY odsyłacz/wariant cf oźrzały
[OZEA]
OZGODZIĆ słownikowe Sł stp
[OZIĄBAĆ] odsyłacz/wariant cf oziąbiać
OZIĄBIAĆ 6 vb też oziębiać (2), [oziąbać (?)]
OZIĄBIAJĄCY 11 part też oziębiający (2)
OZIĄBIANIE 1 sb
OZIĄBLE 1 av
[OZIĄNĄĆ] odsyłacz/wariant cf ozionąć
[OZIEMI] odsyłacz/wariant cf ozimi; LustrPom 121
OZIEWIĆ 1 vb
OZIĘBIAĆ odsyłacz/wariant cf oziąbiać
OZIĘBIAJĄCY odsyłacz/wariant cf oziąbiający
(OZIĘBIANIE) prawdopodobne cf oziąbianie
OZIĘBIĆ 1 vb
OZIĘBIĆ SIĘ 1 vb
OZIĘBIENIE 4 sb
OZIĘBIONY 3 part
OZIĘBLE odsyłacz słownikowy cf oziąble
[OZIĘBŁO]