[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 8044

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[OZIĘNĄĆ] odsyłacz/wariant cf ozionąć
[OZIMCZĘ]
OZIMCZĘ słownikowe Sł stp
OZIMEK 1 sb
OZIMI 16 ai też ozimy (2), [oziemi]
[OZIMIĘ] 0 sb
OZIMINA 16 sb też [oźmina]
[OZIMKA] 0 sb
[OZIMNĄĆ] 0 vb
OZIMNIAĆ (?) słownikowe Sł stp
OZIMNIAŁY 3 part
(OZIMNIEĆ) prawdopodobne cf ozimniały
OZIMNIEWAĆ słownikowe Sł stp
OZIMNY słownikowe Sł stp
OZIMY odsyłacz/wariant cf ozimi
[OZINĄĆ] odsyłacz/wariant cf ozionąć
OZIONĄĆ 4 vb też [oziąnąć], [ozięnąć], [ozinąć]
[OZIORO] 0 sb
OZŁOCIĆ 1 vb
OZŁOCONY 1 part
OZŁOMEK 1 sb
OZŁOŻYĆ (?) słownikowe Sł stp; zakwalifikowane do usunięcia (FP)
OZMAN odsyłacz/wariant cf otoman
OZMIĘKCZYĆ 1 vb
[OZMOCZYĆ] 0 vb
OZNACZAĆ 5 vb
OZNACZENIE 12 sb
OZNACZON odsyłacz/wariant cf oznaczony
OZNACZONY 28 part też oznaczon (7)
OZNACZYĆ 12 vb
OZNACZYĆ SIĘ 1 vb
OZNAĆ 1 vb
OZNAĆ SIĘ 1 vb
OZNAJMIACZ 3 sb
OZNAJMIAĆ 93 vb