[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 8051

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
OZNAMIONAĆ słownikowe Sł stp
OZNAMIONOWAĆ 1 vb
[OZNAMIONOWAN] 0 part albo [oznamionowany]
[OZNAMIONOWANY] odsyłacz/wariant cf [oznamionowan]
OZNAMOWAĆ 1 vb
OZNANIE 1 sb
OZNICZE odsyłacz/wariant cf oźnicze
[OZOJ] odsyłacz/wariant cf ozoja
OZOJA 1 sb też [ozoj]
OZOR 4 sb
OZORNIK 1 sb
OZPALAĆ słownikowe Sł stp
OZRZENIAŁY odsyłacz/wariant cf ośrzeniały
[OZRZENIEĆ] odsyłacz/wariant cf ośrzenieć
OZSZERZENIE słownikowe Sł stp
OZSZYRZENIE słownikowe Sł stp
[OZWAĆ]
(OZWAĆ) prawdopodobne cf ozwany
OZWAĆ SIĘ 81 vb
OZWANIE 1 sb
OZWANY 1 part
[OZWIERZEĆ]
OZYWAĆ słownikowe Sł stp
OZYWAĆ SIĘ 81 vb
OŹDRZAŁY odsyłacz/wariant cf oźrzały
OŹDZIĆ 2 vb
OŹLIĆ 1 vb
[OŹMINA] odsyłacz/wariant cf ozimina
OŹMINY 1 ai
OŹNICA odsyłacz/wariant cf ozdnica
OŹNICZNE 1 sb
OŹRALSTWO odsyłacz/wariant cf ożralstwo
OŹRAŁY odsyłacz słownikowy cf oźrzały
(OŹREBIĆ SIĘ) prawdopodobne cf oźrzebić się
OŹRZAŁY 3 part też oźdrzały a. ozdrzały (1), ojźrzały (1)