[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 106

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŹRZETELNY 10 też zrzetelny (2)
ŹRZĘNICA odsyłacz/wariant cf źrzenica
ŹRZOBEK 13 też źrobek (1)
[ŹRZODELNY] 0
ŹRZODEŁKO 3 też zrzodełko (1), źrodełko (1)
ŹRZODLISKO 2
[ŹRZODLISTY] 0
ŹRZODŁO 362 też zrzodło (49), zrodło (4), źrodło (28), żrzodło (2), [zdrzodło]
ŹWIEDZIENIE 1
ŹWIERCIADŁKO 4 też zwierciadłko, [zwierściadłko]; cf też [wierciadłko], [wierściadłko]
ŹWIERCIADŁO 174 też zrciadło (1), zwierciadło (73), zwierzciadło (1), zwiersiadło (1), [zwierściadło], [zwirciadło]; cf też wierciadło
ŹWIERZ 245 też zwierz (81), źwirz (18)
ŹWIERZAĆ SIĘ odsyłacz/wariant cf zwierzać się
ŹWIERZĄTKO odsyłacz/wariant cf źwirzątko
ŹWIERZCHNI odsyłacz/wariant cf zwierzchni
[ŹWIERZCHNICA] 0
[ŹWIERZCHNY] 0
ŹWIERZCIADEŁKO 1
ŹWIERZĘ odsyłacz/wariant cf zwierzę
ŹWIERZĘCY odsyłacz/wariant cf zwierzęcy
[ŹWIERZOGROMIEC] 0
ŹWIERZYĆ SIĘ odsyłacz/wariant cf zwierzyć się
ŹWIERZYNA 37 też zwierzyna (10)
ŹWIERZYNIEC 22 też zwierzyniec (4); w tym n-loc (9)
ŹWIERZYNKA 1
ŹWIERZYNNY 1
ŹWIĘCZĄCY odsyłacz/wariant cf dźwięczący
ŹWIĘCZEĆ odsyłacz/wariant cf dźwięczeć
ŹWIĘK odsyłacz/wariant cf dźwięk
ŹWIĘKAĆ 1
ŹWIRZ odsyłacz/wariant cf źwierz
ŹWIRZĄTKO 48 też zwierzątko (10), zwirzątko (1), źwierzątko (8)
ŹWIRZCHNI odsyłacz/wariant cf zwierzchni
ŹWIRZĘ odsyłacz/wariant cf zwierzę
ŹWIRZĘCY odsyłacz/wariant cf zwierzęcy