[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7686

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
SADZAWCZYNA 1
SADZAWECZKA 1
SADZAWICA 4
SADZAWKA 102
SADZĄCY 1
SADZĄCY SIĘ 1
SADZE odsyłacz/wariant cf sadza
SADZEL 97
[SADZELISTY] 0
SADZELNY 1
SADZELOWY 1
SADZENIE 6
SADZENIE SIĘ 1
SADZICIEL 1
SADZIĆ 155
SADZIĆ SIĘ 126
[SADZIELISTY] 0
[SADZIK] 0
[SADZISKO] 0
SADZNIK 1
SADZON odsyłacz/wariant cf sadzony
SADZONY 27
[SADŹ] odsyłacz/wariant 0 wariant do usunięcia, błąd transkrypcji zamiast sadz (InwMieszcz 1576 nr 208, 1586 nr 273)
[SAFIJ] odsyłacz/wariant cf [safija]
[SAFIJA] 0 a. [safij]
SAFIJAN 7 też szafijan
[SAFIJANOWY] 0
SAFIR odsyłacz/wariant cf szafir
SAFIROWY odsyłacz/wariant cg szafirowy
SAFOWAĆ odsyłacz/wariant tylko zapis (wyłącznie RejKup,gdzie też: ss- i sch-), nie wariant, cf szafować
SAFRAN odsyłacz/wariant cf szafran
[SAGA] odsyłacz/wariant 0 cf zaga
SAGAN 1
[SAGAPA] 0
[SAGAPEŃSKI] 0