[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 2855

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
1. BYĆ 149476 vb
BYDGOSTSKI słownikowe Sł stp
!BYDLANYCZA słownikowe Sł stp
[BYDLARZ]
BYDLĄCY 1 part
BYDLĄTKO 21 sb
2. BYDLENIE 1 sb = ruja
1. BYDLENIE 1 sb = życie
BYDLĘ 235 sb
BYDLĘCE 1 av
BYDLĘCI odsyłacz/wariant cf bydlęcy
BYDLĘCIEĆ słownikowe Cn
BYDLĘCY 110 ai też bydlęci (1)
BYDLICIEL słownikowe Sł stp
BYDLIĆ 5 vb
BYDLINEK 2 sb
[BYDLING]
BYDLNIK 1 sb
[BYDLNY]
BYDLNY słownikowe Sł stp
BYDLONY słownikowe Sł stp
[BYDŁKO]
BYDŁO 808 sb
[BYDŁOKRAD]
BYDŁOKRADZTWO słownikowe Cn
[BYDŁOKRAJCA] odsyłacz/wariant cf bydłokrajdca; ArtNom I6v, Volck 16
BYDŁOKRAJDCA 1 sb też [bydłokrajca]
[BYDŁOSZKODY] 0 ai
BYK 86 sb
[BYKA]
BYKAĆ słownikowe Sł stp
BYKOROD 1 sb sb a. ai
BYKORODNY 1 ai
BYKOWE odsyłacz/wariant cf bykowy
BYKOWINA 1 ai