[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3138

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
1. CZWORNOG 2 av
CZWORNOGI 2 ai
CZWORNY 1 nm
[CZWOROCIELISTY]
CZWOROCZĘSTNY 3 ai
CZWORODROŻE 1 sb
CZWORODROŻNY 1 ai
CZWORODZIENNY 2 ai
CZWORODZIURNY 1 ai
CZWORODZIURY słownikowe Cn
CZWOROGŁOWY słownikowe Cn
[CZWOROGRANATNY]
[CZWOROGRANATY]
CZWOROGRANIASTO 1 av
CZWOROGRANIASTY 4 ai
CZWOROGRANISTO słownikowe Cn
CZWOROGRANISTOŚĆ słownikowe Cn
CZWOROGRANISTOUKOŚNY słownikowe Cn
CZWOROGRANISTY 8 ai
CZWOROGRANNO 1 av
CZWOROGRANNOŚĆ 1 sb
CZWOROGRANNY 22 ai
CZWOROGRANOWITY 2 ai
CZWOROGRAŃ słownikowe Cn
[CZWOROJEDYNY]
CZWOROKĄTNY 2 ai
CZWOROKOŁY słownikowe Cn
CZWOROKROĆ 1 nm
CZWOROKSTAŁTNY 1 ai
CZWOROLETNI odsyłacz/wariant cf czworoletny
CZWOROLETNY 2 ai też czworoletni a. czworoletny (1)
CZWOROLIDZEBNY 1 ai
CZWORONASOBNY 1 nm
CZWORONAŚCIE 1 nm też [ćwiornaście]
CZWORONOCNY 1 ai