[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 97224
hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŹMIJA 37 też zmija (6), żmija (13)
ŹMIJOWIEC 2
ŹMIJOWY 2 też źmijowy (1)
[ŹNIŻYĆ SIĘ] odsyłacz/wariant cf zniżyć się
[ŹREBCZY] 0
ŹREBIEC odsyłacz/wariant cf źrzebiec
ŹREBIĘ odsyłacz/wariant cf źrzebię
ŹREĆ odsyłacz/wariant cf 3.źrzeć
ŹRENICA odsyłacz/wariant cf źrzenica
ŹRETELNIE odsyłacz/wariant cf źrzetelnie
ŹROBEK odsyłacz/wariant cf źrzobek
ŹRODEŁKO odsyłacz/wariant cf źrzodełko
[ŹRODŁNY] 0
ŹRODŁO odsyłacz/wariant cf źrzodło
ŹRZADŁO 6
ŹRZAŁO 1 av av
[ŹRZAŁOŚĆ] 0 cf nieźrzałość
ŹRZAŁY 4
[ŹRZANKA] 0
ŹRZĄCY 1
[ŹRZEB] 0
ŹRZEBIĄTKO 1
[ŹRZEBICA] 0
[ŹRZEBICZKA] 0
1. ŹRZEBIE 1
2. ŹRZEBIE 2 =miara gruntu
ŹRZEBIEC 41 też zrzebiec (6), źrebiec (1); też []
ŹRZEBIĘ 32 też zrzebię (9), zdrzebię (3), źrebię (1)
ŹRZEBIĘCY odsyłacz/wariant cf zrzebięcy
ŹRZEBNY 1
3. ŹRZEĆ 4 =patrzeć; też źreć (1); też []
1. ŹRZEĆ 11 =żreć, jeść
2. ŹRZEĆ 4 =dojrzewać
[ŹRZEĆ SIĘ] 0
[ŹRZEDLISKO] odsyłacz/wariant Cresc 1571 26; cf źrzodlisko