[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 97224
hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŻUŻELICA 20 też zużelica (4)
ŻUŻELISTY 1
ŻWACZ 3 też []
ŻWAĆ 20
ŻWAN 3 też żwany (1)
ŻWANIE 3
ŻWANY odsyłacz/wariant cf żwan
[ŻWAWIDŁO] 0
[ŻWAWOŚĆ] 0
ŻWAWY 14
ŻYCIE 317
ŻYCZAĆ 2
ŻYCZĄCY 9
ŻYCZENIE 4
ŻYCZLIW odsyłacz/wariant cf życzliwy
ŻYCZLIWIE 31
ŻYCZLIWOŚĆ 164
ŻYCZLIWY 184 też życzliw (1)
ŻYCZNOŚĆ 16
ŻYCZNY 6
ŻYCZYCIELKA 1
ŻYCZYĆ 564
ŻYĆ 2599
ŻYD 3372 w tym n-pers
ŻYDACZEWSKI odsyłacz/wariant cf żydaczowski
ŻYDACZOWSKI 16 też żydaczewski (4)
ŻYDOSKI odsyłacz/wariant cf żydowski
ŻYDOSTWO 122 też żydowstwo (27); w tym n-loc (1), n-pers (9)
[ŻYDOTROJCZAK] 0
ŻYDOW 8
ŻYDOWATWO 1
ŻYDOWCZYZNA 1
ŻYDOWECZKA 4 n-pers?
[ŻYDOWIĘ] 0
ŻYDOWIN 32 w tym n-pers (27)