[zaloguj się]

230. Kryteria doboru cytatów.

Wybór cytatów sprowadza się do minimum w obrębie poniższych kryteriów:

a. Kryterium znaczeniowe.

Przedstawiamy wszystkie, nawet drobne odcienie znaczeniowe. Cytujemy też niewielką ilość przykładów płynnych, jeżeli w danym haśle granice między poszczególnymi znaczeniami nie są ostre.

b. Kryterium fleksyjne.

Unikamy monotonii fleksyjnej; cytujemy przykłady z formami obocznymi, rzadkimi i interesującymi dla XVI w., nie zapominając o formie podstawowej.

c. Kryterium fonetyczne.

Prezentujemy wszystkie odmianki fonetyczne hasła.

d. Kryterium chronologiczne.

Cytujemy pod danym znaczeniem możliwie najwcześniejszy i najpóźniejszy zabytek.

e. Kryterium unikania powtarzalności.

Nie należy cytować tych samych przykładów w hasłach blisko siebie stojących należących do tej samej rodziny. Jeżeli jednak przykład cytowany w innym haśle jest interesujący, możemy po pustej lokalizacji odesłać do niego.
W obrębie tego samego hasła nie należy cytować (jeżeli to możliwe) przykładów o podobnej treści.