[zaloguj się]

231. Kryteria długości cytatu.

a. Znaczeniowe.

Granice cytatu zakreślamy, biorąc pod uwagę przede wszystkim względy znaczeniowe. Na tle przytoczonego kontekstu prezentowane znaczenie lub jego odmianka winny wystąpić z jak największą wyrazistością. Dla wskaźników zespolenia cytat musi zawierać oba człony, nawet gdyby były one znacznej długości (jak to ma miejsce np. w funkcji nawiązującej w luźnym ciągu wypowiedzeniowym).

b. Składniowe.

Dodatkowo przy wyznaczaniu długości cytatu kierujemy się względami syntaktycznymi, tj. dbamy o to, aby przedstawić (niekoniecznie w całości) zasadnicze elementy struktury zdania. Można jednak cytować tylko równoważnik zdania, w tym również imiesłowowy.