[zaloguj się]

242. Sygnalizowanie pozornie licznej frekwencji.

Jeżeli jakieś rzadkie znaczenie, struktura, jednostka frazeologiczna itp. pojawia się w naszym materiale stosunkowo często tylko dlatego, że występuje kilkakrotnie w identycznych (lub prawie identycznych) przykładach, piszemy po lokalizacji w klamrze:

[idem]
– lub:
[przekład tego samego tekstu];
ta ostatnia formuła odnosi się głównie do tekstów biblijnych i mało zmienionych wtrętów biblijnych w innych tekstach.