[zaloguj się]

256. Sygnalizowanie poprawnej lekcji.

Przy znacznych zniekształceniach utrudniających odczytanie i zrozumienie cytatu podajemy w klamrze formułę: lege i – po dwukropku lekcję właściwą, np.:

czeſta [lege: czeska].
Gdy odczytanie jest w ogóle problematyczne, dajemy na końcu znak zapytania w nawiasie, np.:
hegy [lege: brzegi (?)].
Obowiązuje to tak dla wyrazu hasłowego, jak i kontekstu.