[zaloguj się]

100. Słownik Knapskiego.

Istnienie lub brak hasła w Słowniku Knapskiego podajemy w postaci uwagi:

Cn notuje
– lub:
Cn brak.
Bierzemy pod uwagę nie tylko stronę hasłową, lecz i wyrazy polskie znajdujące się wewnątrz artykułu.